Hur mycket kostar medlemskapet och vad används pengarna till?

Att bli medlem i Karlstad Shotokan Karate kostar 300 kr/år, oavsett ålder. Medlemskapet innebär att du förutom att bli medlem i Karlstad Shotokan Karate även blir medlem i tre förbund: Svenska karateförbundet, Mellersta karateförbundet och JKA Sweden. 

Klubben betalar:

  • Svenska karateförbundet: 71 kr per medlem och år (medlemsavgift 50 kr och försäkring 21 kr)
  • Mellersta karateförbundet: 500 kr per år (oavsett antal medlemmar)
  • JKA Sweden: 1 500 kr per år + 100 kr per medlem och år

Om vi räknar på att vår klubb har 100 medlemmar blir den totala avgiften till de tre förbunden 191 kr. 109 kr av medlemsavgiften som du som medlem betalar går således till Karlstad Shotokan Karate. Dessa pengar går, liksom träningsavgiften, bland annat till kostnad för lokalhyra för de fem träningstillfällena i veckan som klubben erbjuder, subventionering av tävlingsavgifter, träningsavgifter för träningsläger, resor och boende till dessa evenemang samt utbildning för tränarna.

För fullständig redovisning av klubbens kostnader och intäkter kan ekonomisk redovisning efterfrågas. Ta då kontakt med någon i styrelsen.

Vad innebär medlemskap i de olika förbunden?

Svenska karateförbundet

Alla karateföreningar i Sverige oavsett karatestil kan söka medlemskap i Svenska Karateförbundet (SKF). SKF samlar in uppgifter om medlemmarnas ålder och träningsnärvaro, vilket ligger till grund för de ekonomiska anslag som staten fördelar ut till vår verksamhet, såsom hur mycket som finns att söka i LOK-stöd, Idrottslyft, och budget till verksamhet.

Ett medlemskap i SKF innebär, förutom de ekonomiska fördelarna, bland annat möjlighet till utbildning och support i verksamheten samt möjlighet att vara en del av den stiloberoende tävlingsverksamheten inom svensk karate. Klubben har rösträtt i, och rätt att delta på årsstämman och på så vis påverka förbundets verksamhet.

Förbundet arbetar också med utvecklingsfrågor för karate och är talesperson för karaten i politiska och mediala sammanhang.

Som medlem i Karlstad Shotokan Karate omfattas du genom SKF av en olycksfallsförsäkring om du skulle råka ut för en skada under träning.

Mellersta karateförbundet

För att vara medlem i Svenska Karateförbundet (se ovan) och ta del av rättigheterna och fördelarna som medlemskapet innebär, behöver föreningen även vara medlem i det av de sju specialdistriktsförbunden som föreningen geografiskt tillhör. Karlstad Shotokan Karate är medlem i Mellersta karateförbundet.

Det är det Mellersta karateförbundet som arrangerar Distriktsmästerskapet (DM) och andra stiloberoende distriktstävlingar.

JKA Sweden

JKA Sweden, Japan Karate Association i Sverige, är en ideell organisation som har till mål att lära ut och sprida kunskap om karatestilen Shotokan, som är världens största karatestil.

JKA Sweden ger medlemmarna tillgång till en karatetradition som är över hundra år gammal!

Det är genom JKA Sweden som medlemmarna i Karlstad Shotokan Karate examineras, så kallat graderas, och genom detta förbund som klubbens instruktörer utbildas. 

Var finns mer information om de tre förbundens verksamhet?

boblak.142@mailxu.com