Japanska karatetermer på svenska

Age: Lyfta upp
Age-uke: Uppåtgående blockering med armen
Age-zuki: Uppåtgående slag
Ate-waza: Genomträngande teknik

Choku: Rak
Choku-zuki: Rakt slag
Chudan: Bröst och magtrakten
Chudan-choku-zuki: Rakt slag mot bröst och magtrakten
Chudan-mae-geri: Spark mot bröst och magtrakten
Chudan-shuto-uke: Blockering med handkanten vid attack mot bröst och magtrakten

Dachi: Benställning
Dan-zuki: Mer än ett slag med samma arm
Dojo: Plats där stridskonsten Budo praktiseras

Empi: Armbåge
Empi-uchi: Armbågsteknik inåt i båge

Fudo-dachi: Inrotad benställning ( fötterna parallella )

Gedan: Nedre delen av kroppen
Gedan-barai: Blockering nedåt
Gedan-choku-zuki: Rakt slag mot Gedan
Gedan-kekomi: Genombrytande spark mot Gedan
Gedan-tzuki: Slag mot Gedan
Gedan-uke: Blockering nedåt
Gi: Dräkt
Gyaku-zuki: Omvänt slag (slag med vänster arm då höger ben är framåt )

Hachiji-dachi: Avstånd höftbredd + 45 graders vinkel på fötterna
Haishu: Baksidan av handen
Haishu-uchi: Slag med Haishu
Haishu-uke: Blockering med Haishu
Haisoku: Ovansidan av foten (vristen)
Haito: Området mellan pekfingrets kant och tummen
Haito-uchi: Slag med Haito
Hajime: Börja eller starta
Hangetsu-dachi: Benställning med knäna inåtriktade
Hangetsu kata: Formell övning med tyngdpunkten lagd på Hangetsu-dachi
Hanmi: Färdigställning med fötterna 45 grader framåt
Heiko-dachi: Avstånd höftbredd samt fötterna rakt fram
Heisoku-dachi: Fötterna ihop riktade framåt
Hidari: Vänster
Hiji: Armbåge
Hiji-ate: Genombrytande armbågsteknik
Hiji-uchi: Armbågsteknik inåt i båge
Hiraken: Handteknik där fingrarna är böjda i första fingerleden
Hizagashira: Knäskålen

Jijy-kumite: Sparring (free-fighting)
Jodan: Ansiktet
Jodan-age-uke: Blockering uppåt vid attack mot ansiktet
Jodan-choku-zuki: Rakt slag mot ansiktet
Jodan-kekomi: Genombrytande spark mot ansiktet
Jodan-mae-geri: Spark framåt mot ansiktet
Juji-uki: Blockering med korsade armar

Kagi-zuki: Kort rundslag (boxningens hook) med armen i 90 graders vinkel
Kaisho: Öppen hand
Kakato: Häl
Kanku: Karateteknik
Karate: Kara = tom, te= Hand
Karate-gi: Karatedräkt
Kata: Formella övningar
Keage: Snärtig sparkteknik
Kekomi: Genombrytande sparkteknik
Kendo: Svärdstrid
Kentsui: Teknik med utsidan av handen när den är knuten
Kentsui-uchi: Slag med Kentsui
Keri: spark
Keri-waza: Sparkteknik
Kiba-dachi: Benställning med fötterna parallellt på sama linje, knäna utåtriktade
Kihon kumite: Grundsparring
Kizami-zuki: Slag med främre handen
Kokutsu-dachi: Benställning med två tredjedelar av tyngden på bakre benet
Ko-shi: Främre trampdynan
Kumite: Sparring

Ma-ai: Avståndsbedömning
Mae-ashi-geri: Spark framåt med främre benet
Mae-empi-uchi: Armbågsteknik framåt
Mae-geri: Spark framåt
Mae-geri-keage: Snärtig spark framåt
Mae-geri-kekomi: Genombrytande spark framåt
Mae-hiji-ate: Genombrytande armbågsteknik framåt
Mae-tobi-geri: ”Flygande” spark framåt
Makiwara: En bräda att slå på för att träna fokusering
Mawashi-geri: Rundspark
Mawashi-zuki: Rundslag
Migi: Höger
Mikazuki-geri: Rundspark med insidan av foten
Modotte: Befallning att återvända till den ursprungliga platsen
Mokusu: Befallning till meditation eller stilla kontemplation före eller efter lektionen
Morote-uke: Blockering där båda händerna används
Musubi-dachi: Benställning med hälarna tillsammans och fötterna i 45 grader

Nagashi-uke: Blockering vid förflyttning bakåt
Nagashi-zuki: Slag under förflyttning
Naotte: Slappna av
Neko-ashi-dachi: Benställning med bakre foten helt i golvet och främre fotens häl lyft
Nidan-geri: Dubbel ”flygande” framåtspark
Nihon-nukite: Handteknik med två fingrar
Nukite: De tre främre fingertopparna användes

Obi: Bälte
Oi-zuki: Slag med den arm som befinner sig på samma sida som främre benet
Otagainirei: Hälsa mot varandra
Otoshi-empi-uchi: Armbågsteknik nedåt
Otoshi-uke: Blockering rakt nedåt med armen
Otoshi-hiji-ate: Se Otoshi-empi-uch

Rei: Hälsa, buga
Reinoji-dachi: Benställning där fötterna formar ett L
Rensoku-geri: Kombinationsspark
Renzuki: Alternerade slag med båda händerna

Sanchin-dachi: Benställning med en fot på 30 graders axelavstånd bakom främre foten, knäna inåt pressade
Sanren-zuki: Tre slag i följd
Seiken-choku-zuki: Rakt slag där knogarna träffar
Seiretsu: Uppställning
Seisa: Sitt ned
Sensei: Lärare, instruktör
Sensei ni rei: Bugning mot läraren
Shizen-tai: Naturlig position med benen
Shomen: Huvudväggen
Shomen ni rei: Bugning frammåt
Shuto: Handkanten mellan lillfingret och handleden
Shuto-uchi: Slag med Shuto
Shuto-uke: Blockering med Shuto, med böjd arm
Sochin-dachi: Diagonal bredbent benställning
Sokuto: Fotens yttre kant
Sokuto keage: Snärtig sparkteknik med Sokuto
Soto-uke: Blockering med handleden, utifrån in mot centrum
Suki: Öppnande, inledning

Tameshi-wari: Test av teknikernas styrka
Tanden: Medelpunkt
Tate: Uppåt
Tate-empi-uchi: Uppåtriktad armbågsteknik
Tate-hiji-ate: Uppåtriktad armbågsteknik
Tate-shuto-uke: Blockering med Shuto, med rak arm
Tate-zuki: Rakt slag med knytnäven lodrät
Tatte: En befallning att resa sig upp från Seisa positionen
Teiji-dachi: Benställning formad som ett T med 30 centimeters avstånd mellan fötterna
Teisho: Nedre kanten av handflatan
Teisho-uchi: Slag med Teisho i båge
Teisho-uke: Blockering med Teisho
Teisho-zuki: Rakt slag med Teisho
Te-nagashi-uke: Följsam blockering med handflatan vid huvudattack samt förflyttning bakåt
Te-osae-uke: Blockering nedåt med handflatan vid kroppsattack samt förflyttning bakåt
Tobi-geri: Hoppspark
Tobi-yoko-geri: Hoppspark åt sidan
Tsuki: Rakt slag
Tsuki-wasa: Tsuki tekniker

Uchi: Slag i båge
Uchi-hachiji-dachi: Benställning med fötterna 45 grader inåt, samt höftbredds avstånd
Uchi-uke: Blockering med handleden inifrån och ut
Uchi-Wasa: Uchi tekniker
Uke: Blockering
Uraken: Baksidan av knytnäven
Uraken-uchi: Slag med Uraken
Ura-zuki: Rakt slag med knyten hand, slaget lätt uppåtriktat, handleden uppåtvänd
Ushiro: Bakåt
Ushiro-geri: Bakåtriktad spark
Ushiro-empi-uchi: Bakåtriktad armbågsteknik
Ushiro-hiji-ate: Bakåtriktad armbågsteknik

Wan: Arm

Yoko: Sida, tvärs
Yoko-empi-uchi: Armbågsteknik åt sidan
Yoko-geri: Spark åt sidan
Yoko-geri-keage: Snärtig spark åt sidan
Yoko-geri-kekomi: Genombrytande spark åt sidan
Yoko-hiji-ate: Armbågsteknik åt sidan
Yoko-kekomi: Genombrytande spark åt sidan
Yoko-tobi-geri: Hoppspark åt sidan

Zenkutsu-dachi: Benställning med 60procent av tyngden på det  främre benet. Avstånd 80-100 centimeter mellan främre och bakre foten. Höftbredds avstånd i sidled. Främre foten lätt inåtriktad, bakre foten maximalt framåt vriden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

mikkelsen@mailxu.com