Grundtekniker som sjävförsvar

Kumite är när du använder grundteknikerna i en praktisk situation för självförsvar. Under tiden du lär dig karate får du visa upp olika sätt att utföra kumite. Vid Gohong Kumite utför du försvarstekniker mot en motståndare i fem steg. Vid Ippon Kumite visar du i ett steg försvar mot en rad olika attacker, en åt gången. För att gradera sig till 1 kyu måste du behärska Ju Ippon Kumite – en slag fri sparring och Ju Kumite som är helt fri sparring.

Tävlingskumite

Vid tävlingar i kumite ordnas matcher i form av sparring mellan två personer. I tävling är vissa tekniker förbjudna och du måste ha kontroll över sparkar och slag. I Shotokan tävlar man i Ippon Shobu, som tillåter lite hårdare fighter än de matcher som ordnas av World Karate Federation, WKF.

stryskohlb@mailxu.com