När grundutbildningen i Shotokan är klar (de tio första graderna kallas Kyu-grader), kan man gradera sig till Shodan, 1 dan, svart bälte.

När man sedan fortsätter att utveckla och fördjupa sin karate finns det möjlighet att gradera till högre dan-grader, vilket tar flera år och ställer höga krav på både teknik och förståelse för karaten.

Ted Hedlund som är vår chefsinstruktör inom JKA Sweden har 8 dan.

I Karlstad Shotokan Karate har vi följande aktiva medlemmar med dan-grader.

5 dan, Godan
Sensei Dag Syversen

3 dan, Sandan
Ann Nersveen-Syversen
Phuong Do
Jennie Dahlen

2 dan, Nidan
Christer Åkerstedt
Torbjörn Sjööar

1 dan, Shodan
Zeljko Velemir
Carl Danielsson
Agnes Lyngbäck
Mattias Karlsson
Lars Lundkvist
Johan Björkehed
Gustav Nygren
Katarina Lindström
Michael Larsson
Ibrahim Husseini

På JKA Swedens webbplats, kan du läsa mer om hur många utövare som graderat till dan-grad/er i Sverige – Black Belt Club JKA Sweden.

raymos.janelle