I samband med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har klubben tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur vi hanterar medlemmarnas personuppgifter och vilka rättigheter du har som medlem kopplat till den nya lagstiftningen.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Karlstad Shotokan Karate, Högmyrsgatan 27, 654 69 Karlstad (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (till exempel träningsverksamhet, läger, tävlingar och medlemsmöten), kommunicera med dig som är medlem (kallelser till aktiviteter, information till målsmän med mera) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter med mera).
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Svenska karateförbundet (Idrottslyftet) och Idrottsförbundet (LOK-stöd).

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration
• Deltagande i föreningens träningsverksamhet
• Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
• Ansökan om bidrag
• Utbildningar arrangerade av föreningen
• Kontakt med medlemmar
• Besök på vår hemsida
• Publicering av material på hemsida och sociala medier

Läs hela integritetspolicyn här:
Intergritetspolicy Karlstad Shotokan Karate

dauphinais114@mailxu.com