Vi agerar mot mobbning

logo Trygg förening för alla
I vår klubb är alla välkomna, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån! Vi arbetar aktivt mot mobbning och diskriminering och har tagit fram en handlingsplan som ska säkerställa att vi agerar om någon i klubben blir kränkt. Representanter från klubbens styrelse, föräldrar och medlemmar har genom gått utbildningen ”Trygg förening för alla”. Utbildningen anordnades av Karlstads kommun i samarbete med Rädda Barnen, Sensus, SISU Idrottsutbildarna och Värmlands Idrottsförbund (VIF). Utbildningen ger verktyg för att motverka mobbning, diskriminering och kränkningar.

Här kan du läsa hela Handlingsplanen.

muschettshay@mailxu.com reutzel_danette@mailxu.com