The Big Four Kata

De fyra stora

Bassai Dai, Kanku Dai, Jion och Enpi kallas för ”de fyra stora”. De här fyra kata är väldigt karaktäristiska för Shotokan karate och har en lång historia. De är de första som du bör lära dig efter Heian och Tekkia Kata.Bassai betyder ”penetrera ett fort” och ska utföras med kraft. Det är den vanligaste graderingskatan för Shodan svart bälte.


Kanku Dai betyder titta mot solen och syftar på öppningrörelserna. Det här är Skotokans viktigaste och längsta kata.


Katans namn härstammar från det zen-buddhistiska tempel som den härstammar från.


Empi betyder ”svalans flykt” och är en mycket snabb kata med omväxlande lätta snabba rörelser.
gilding