När grundutbildningen i Shotokan är klar (de tio första graderna kallas Kyu-grader), kan man gradera sig till Shodan, 1 dan, svart bälte.

När man sedan fortsätter att utveckla och fördjupa sin karate finns det möjlighet att gradera till högre dan-grader, vilket tar flera år och ställer höga krav på både teknik och förståelse för karaten.

Ted Hedlund som är vår chefsinstruktör inom JKA Sweden har 8 dan.

I Karlstad Shotokan Karate har vi följande aktiva medlemmar med dan-grader.

4 dan, Yondan
Sensei Dag Syversen

3 dan, Sandan
Ann Nersveen-Syversen
Phuong Do

2 dan, Nidan
Jennie Dahlen
Christer Åkerstedt
Torbjörn Sjööar

1 dan, Shodan
Gustav Nygren
Katarina Lindström
Michael Larsson
Ibrahim Husseini

På JKA Swedens webbplats, kan du läsa mer om hur många utövare som graderat till dan-grad/er i Sverige – Black Belt Club JKA Sweden.

read@mailxu.com stafford.ervin@mailxu.com